stockholm-websida-3
Om Mediroyal

Mediroyal Nordic AB startades 2002 med målet att bli marknadsledande i Skandinavien för innovativa och funktionella ortoser för rehabilitering efter skador. Vi startade tidigt med en hög takt i produktutvecklingen och så har det fortsatt. Idag har vi ett femtiotal patent, mönsterskydd och en stor varumärkesportfölj. Den internationella efterfrågan på våra produkter har ökat och idag exporterar vi dem till över 50 länder i världen. Innovation, kvalitet och funktion är våra nyckelord. 

Vi insåg tidigt att nyckeln till framgång är att befinna sig nära utvecklingen och produktionen av tekniska textilier. Vi beslutade därför 2015 att etablera egen produktion i Taiwan ROC. 

Mediroyal Asia Pacific ligger i Taiwans andra största stad, Taichung, som är centrum för tekniska textiler. Där utvecklar vi våra egna textila råmaterial som vi sedan konstruerar och tillverkar våra produkter av. Genom detta kan vi tidigt i innovationsprocessen anpassa materialen för att optimera funktionen i den färdiga produkten. Innovation är sällan en rak väg utan tvärtom en komplicerad process. Ofta beskriver vi oss som kompromissens mästare som balanserar kraven från behandlare och brukare och kombinerar detta med innovativa material och konstruktioner. 

En av våra starkaste drivkrafter är passionen att utveckla och förbättra våra produkter tillsammans med våra kunder. Vi är ett litet team med högt tempo och många har varit anställda sedan företaget startade för 20 år sedan. Steget från idé till färdig produkt är ofta kort hos oss. Vår målsättning är att arbeta nära våra kunder, förstå deras behov, lösa biomekaniska problem med innovativa tekniska lösningar, vara ledande inom innovation och utveckling samt hålla en hög servicenivå.

För oss på Mediroyal är ortoser vår passion!

Thomas Eriksson
Verkställande Direktör 
Mediroyal Nordic AB