Miljöpolicy

Mediroyal Nordic AB skall arbeta aktivt för att minska företagets klimatavtryck i enlighet med EU:s miljöarbete för en klimatneutral ekonomi och Parisavtalet.

Mediroyal Nordic AB skall:

- följa alla lagar och förordningar inom miljöområdet.
- årligen planera sitt arbete och sätta upp mål för kvalitet och miljö.
- mäta och kontrollera att företagets mål uppfylls.
- motivera alla medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett i miljöhänseende ansvarsfullt sätt.

Thomas Eriksson
VD Mediroyal Nordic AB